Novela zákoníku práce

By 18. února 2020Nezaradené

Vláda České republiky dne 2. ledna 2020 předložila Poslanecké sněmovně novelu zákoníku práce, která v oblasti pracovního práva přináší řadu novot, mezi nejdůležitější však patří zavedení institutu sdíleného pracovního místa a změnu způsobu výpočtu dovolené pro zaměstnance.

Zavedení sdíleného pracovního místa do českého právního řádu znamená, že zaměstnavatel může určit, že o jedno pracovní místo se může dělit více zaměstnanců. V praxi to bude znamenat, že budou-li se např. o jedno pracovní místo dělit dva zaměstnanci, ti sami si budou rozvrhovat pracovní dobu s tím, že budou mít povinnost v souhrnu odpracovat celou směnu určenou zaměstnavatelem, není však podstatné, jestli jeden zaměstnanec odpracuje např. 90 % směny a druhý pouze 10 % směny, vše bude záležet pouze na domluvě zaměstnanců, kteří se o pracovní místo budou dělit.

Se zavedením sdíleného pracovního místa se současně mění způsob výpočtu dovolené, jelikož současný systém, kdy dovolená je vypočítávána na základě odpracovaných dní, by nebyla v případě sdíleného pracovního místa efektivní, jelikož z něj není zřejmé, jak velkou část denní směny odpracoval jednotlivý zaměstnanec, který se dělí o pracovní místo s jiným zaměstnancem. Z tohoto důvodu novela plánuje změnit systém výpočtu dovolené tím způsobem, že se nebude vypočítávat na základě odpracovaných dní, ale bude se vypočítávat na základě skutečně odpracovaných hodin.

O novele v současné době bude rozhodovat Poslanecká sněmovna, lze ale téměř s jistotou konstatovat, že novela bude přijata v současné podobě, jelikož se jedná o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady a vzhledem ke skutečnosti, že právo Evropské unie je národním právním řádům nadřazeno, nelze očekávat, že by poslanci přijali novelu odlišnou od závazné směrnice. Vláda České republiky dne 2. ledna 2020 předložila Poslanecké sněmovně novelu zákoníku práce, která v oblasti pracovního práva přináší řadu novot, mezi nejdůležitější však patří zavedení institutu sdíleného pracovního místa a změnu způsobu výpočtu dovolené pro zaměstnance.

Zavedení sdíleného pracovního místa do českého právního řádu znamená, že zaměstnavatel může určit, že o jedno pracovní místo se může dělit více zaměstnanců. V praxi to bude znamenat, že budou-li se např. o jedno pracovní místo dělit dva zaměstnanci, ti sami si budou rozvrhovat pracovní dobu s tím, že budou mít povinnost v souhrnu odpracovat celou směnu určenou zaměstnavatelem, není však podstatné, jestli jeden zaměstnanec odpracuje např. 90 % směny a druhý pouze 10 % směny, vše bude záležet pouze na domluvě zaměstnanců, kteří se o pracovní místo budou dělit.

Se zavedením sdíleného pracovního místa se současně mění způsob výpočtu dovolené, jelikož současný systém, kdy dovolená je vypočítávána na základě odpracovaných dní, by nebyla v případě sdíleného pracovního místa efektivní, jelikož z něj není zřejmé, jak velkou část denní směny odpracoval jednotlivý zaměstnanec, který se dělí o pracovní místo s jiným zaměstnancem. Z tohoto důvodu novela plánuje změnit systém výpočtu dovolené tím způsobem, že se nebude vypočítávat na základě odpracovaných dní, ale bude se vypočítávat na základě skutečně odpracovaných hodin.

O novele v současné době bude rozhodovat Poslanecká sněmovna, lze ale téměř s jistotou konstatovat, že novela bude přijata v současné podobě, jelikož se jedná o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady a vzhledem ke skutečnosti, že právo Evropské unie je národním právním řádům nadřazeno, nelze očekávat, že by poslanci přijali novelu odlišnou od závazné směrnice.