K přechodu dluhů souvisejících s jednotkou na kupujícího při jejím prodeji

By 13. července 2020Nezaradené
Dne 1. července 2020 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku č. 163/2020 Sb., která explicitně stanoví, že při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit.
 
Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu. Z tohoto důvodu je převodce vlastnického práva povinen nabyvateli vydat potvrzení o všech dluzích, které váznou na jednotce vůči osobě odpovědné za správy domu. Již dříve byla v občanském zákoníku úprava zmíněného potvrzení, ale chybělo ustanovení, které by explicitně stanovilo, že dluhy přechází automaticky, k čemuž došlo až současnou novelizací.
 
Z tohoto důvodu lze o to více budoucím kupujícím doporučit, aby zmíněné potvrzení skutečně vyžadovali, jelikož pokud je potvrzení vydáno a některé dluhy tam nejsou uvedeny, nabyvatele to zprostí odpovědnosti dluhy hradit, ale pokud o potvrzení budoucí nabyvatel vůbec nepožádá, dluhy na něho přechází automaticky.