Náhrada újmy dle novely zákoníku práce

By 11. listopadu 2020Nezaradené

Od 1. 1. 2021 nastávají v pracovním právu díky novely č. 285/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, i změny v oblasti náhrady újmy.

Novinkou je především stanovení jednorázové náhrady nemajetkové újmy manžela, partnera, dítěte, rodiče a dalších osob v poměru rodinném nebo obdobném, které při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance pociťují újmu zaměstnance jako újmu vlastní. Dle důvodové zprávy se ust. § 271f zákoníku práce vztahuje zejména na výjimečné případy nejtěžšího zdravotního poškození, tj. následky srovnatelné s usmrcením osoby.

Současně novela zvyšuje jednorázové odškodnění pozůstalých při smrti zaměstnance a rozšiřuje okruh osob, kterým odškodnění přísluší. Jednorázová náhrada nemajetkové újmy v případě smrti zaměstnance počínaje 1. 1. 2021 bude příslušet manželovi nebo partnerovi zemřelého zaměstnance, dítěti zemřelého zaměstnance a rodiči zemřelého zaměstnance, ale také dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní újmu. Oproti dřívější úpravě tedy náhrada újmy přísluší i zaopatřenému dítěti či rodičům zemřelého zaměstnance, kteří se zemřelým nežili ve společné domácnosti, jak tomu je dle dosavadní právní úpravy.

Dosavadní výše odškodného v případě úmrtí zaměstnance činila nejméně 240 000,- Kč. Nově bude náhrada nemajetkové újmy v případě smrti zaměstnance činit nejméně dvacetinásobek průměrné mzdy. Výši průměrné mzdy stanovené dle zákoníku práce vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. Dle důvodové zprávy se jedná o zvýšení dosavadní částky z 240 000 Kč na částku přibližně 624 000 Kč.