Rodinné právo

By 6. září 2021Nezaradené

KLATOVKÝ & SVATOŇ advokátní kancelář poskytuje v oblasti rodinného práva služby spojené především se zastupováním v rozvodovém řízení, úpravou styku rodičů s dětmi, stanovením výše výživného, vypořádáním společného jmění manželů a jeho úpravou, včetně služeb spojených s uspořádáním majetku pro případ smrti.

Tým advokátní kanceláře zajišťuje právní ochranu a zájmy klientů s vědomím, že se v otázkách klientů jedná vždy o citlivé životní situace, při kterých je nezbytné pečlivě zvažovat způsob komplexní řešení jejich záležitostí, ať už cestou dohody stran, ke které se klienty vždy snažíme vést, nebo cestou soudního řízení, u kterého pro naše klienty zajišťujeme nejvyšší možnou míru právní podpory.

Jsme si vědomi skutečnosti, že poskytování právních služeb v oblasti rodinného práva vyžaduje ze strany právního týmu dostatek praktických zkušeností s vypořádáváním rodinných i majetkových situací. Na základě našich dosavadních zkušeností jsme schopni každému klientovi po pečlivé úvodní analýza nabídnout individuální přístup pro vhodné nastavení budoucího uspořádání rodinných i majetkových otázek. Vnímáme, že především rozvodová řízení sebou přináší pro každého náročnou zátěžovou životní zkoušku, proto věříme, že je na místě zvolit vhodné právní zastoupení, na které se klient bude moci kdykoliv spolehnout a přesunout na něj alespoň část svých starostí spojených s jeho dosud nevyřešenými rodinnými a majetkovými problémy.

Hlavní právní služby advokátní kanceláře v rodinném právu

  • zastupování v rozvodových řízeních
  • právní poradenství ve věcech péče o dítě
  • úprava styku rodičů s dětmi
  • stanovení výše výživného, včetně jeho vymáhání
  • vypořádání společného jmění manželů
  • vypořádání pozůstalostí, včetně přípravy závětí
  • příprava veškerých dohod v oblasti rodinného práva

Díky podpoře týmu advokátní kanceláře KLATOVSKÝ & SVATOŇ nemusíte být v náročném období sami. Pro zajištění právních služeb ve Vámi zvolené oblasti neváhejte kontaktovat tým naší advokátní kanceláře.